Inleiding

Het jaar 2007 heeft vooral in het teken gestaan van de grote verhuizing en heeft veel impact gehad op iedere betrokkene van de speel-o-theek. Het was een verhuizing waarbij de speel-o-theek verder integreert met het ‘reguliere kind’: in een basisschool.

Naast het vele voorwerk rondom het verhuizen van al het speelgoed was het ook spannend of de klanten wel zouden blijven komen. Ook de vrijwilligers gingen van een gezellige plek in de buurt van alle winkels naar een rustig klaslokaal in een school.

2008 zal uitwijzen wat de gevolgen van de verhuizing zijn geweest…

Door de verhuizing is de onderlinge samenwerking en de kracht van de vrijwilligers gegroeid. We hebben met z’n allen deze klus geklaard. Het resultaat hiervan is dat meer vrijwilligers actief zijn en zich naast het werken in de uitleen ook inzetten voor andere klussen.

Een fantastische winst: een bruisende en actieve vrijwilligersgroep op een geschikte locatie!

Martienke van Til en Moniek Gehring
coörnidatoren Speel-o-theek Het Speelpunt
mei 2008
 


Verhuizing naar de Lea Dasbergschool

In januari 2007 is de huurovereenkomst voor het lokaal in de Lea Dasbergschool door de Lea Dasbergschool en MEE Gelderse Poort ondertekend. De voorbereidingen voor de verhuizing kunnen nu starten: een nieuwe inrichting, nieuwe openingstijden, een nieuw telefoonnummer, planningen voor de voorbereidende werkzaamheden en planningen voor alle zaken rondom de verhuizing (PR, wie doet wat tijdens de verhuizing, openingsfeest etc.).

Per 1 juni heeft Het Speelpunt haar deuren definitief gesloten op het Cabaret.

Op 6 juni ging de speel-o-theek echt verhuizen. Met de inzet van Sara Koeriersdiensten, een busje en veel vrijwilligers is de hele speel-o-theek in een ochtend verhuisd.

Toen kon de nieuwe ruimte ingericht worden.

Er zijn nieuwe kasten aangeschaft voor de opslag van speelgoed dat gerepareerd moet worden. Ook is er een kluis gekocht waarin de kas na sluitingstijd in opgeborgen wordt.

Nieuw sleutelbeleid

·         Het aantal vrijwilligers dat een sleutel in zijn/haar bezit heeft, is afgenomen ten opzichte van de sleutelbezitters op de oude locatie. Het is zo geregeld dat voor iedere openingstijd een vaste vrijwilliger een sleutel bezit. Drie vrijwilligers hebben de alarmsleutel tot hun beschikking. Indien nodig kunnen zij die uitlenen aan een collega-vrijwilliger (met kennisgeving aan een coördinator).

·         Een beperkt aantal vrijwilligers is in het bezit van de sleutel van het klaslokaal en de code van de kluis.

Nieuwe openingstijden

Om meer aangepast te zijn op de schooltijden, en dus kans op een grotere inloop, zijn de volgende openingstijden na de zomervakantie van start gegaan:

maandag van 10.00 uur tot 11.30 uur
woensdag van 12.00 uur tot 14.00 uur
vrijdag van 18.30 uur tot 20.00 uur
zaterdag van 10.00 uur tot 11.30 uur

Nieuw telefoonnummer

Aangezien er geen telefoonaansluiting in het lokaal is, is er een mobiele telefoon aangeschaft. Deze werkt met beltegoed en staat aan tijdens de openingstijden.

Openingsfeest

Op 29 augustus is de speel-o-theek officieel geopend. Met muziek, theater, een springkussen en allerlei feestelijkheden is dit gebeurd. De klanten, externe contacten, kinderen, ouders en leerkrachten van de Lea Dasbergschool waren hier ook bij uitgenodigd.

Sponsors hebben het openingsfeest financieel ondersteund.


Klanten

In 2007 is het volgende aantal abonnementen afgesloten:

 

tot 31-12-2007

Persoonsabonnementen

63

Persoonsabonnementen Arnhem Card

8

Gezinsabonnementen

47

Gezinsabonnementen Arnhem Card

4

Groepsabonnementen

8

Groepsabonnementen KC’s

11

Groepsabonnementen Arnhem Card

1

Groepsabonnementen Lea Dasbergschool

20

Medewerkersabonnementen

31

Kennismakingsabonnementen

2

Totaal aantal abonnementen

195

·         Tijdens de opening op de nieuwe locatie is er een abonnementenactie geweest waarbij mensen ook meteen lid konden worden tot 31-12-2008.

·         Sinds 2007 kunnen mensen die in het bezit zijn van een Arnhem Card kunnen met 50% korting een abonnement afsluiten bij de speel-o-theek. De Gemeente Arnhem compenseert deze korting rechtstreeks aan de speel-o-theek. In 2007 hebben 13 Arnhem Card-houders hier gebruik van gemaakt.

·         Sinds november 2007 heeft de speel-o-theek een tegoedbon in de omloop. De tegoedbon wordt door de speel-o-theek aan een klant gegeven en is bedoeld als kennismaking voor een vriend of kennis van onze klanten. Deze ‘nieuwe’ klanten kunnen dan eenmalig 2 stuks speelgoed lenen, om het uit te proberen.

·         De (20) klassen van de Lea Dasbergschool die binnen de doelgroep van de speel-o-theek vallen, hebben een gratis groepsabonnement. Dit als onderdeel van de gemaakte afspraken met de Lea Dasbergschool.

Kindercentra

Op de locaties van de kindercentra van Stichting De Driestroom werd één keer per drie weken een uitleen van de speel-o-theek verzorgd.

Sinds de verhuizing is deze ‘service’ gestopt omdat er geen vervoer voor het speelgoed meer was. Dit vervoer werd al jaren door MEE Gelderse Poort verzorgd maar de medewerker die dit deed, had geen geschikte auto meer en zou ook een nieuwe functie krijgen waardoor hij niet meer voor het vervoer kon zorgen.

Een andere oplossing werd niet gevonden.

Omdat de kindercentra een belangrijke klant voor de speel-o-theek zijn, is de volgende oplossing bedacht: ieder kindercentrum werft haar eigen vrijwillliger(s).  

Deze vrijwillger gaat naar de speel-o-theek toe om speelgoed terug te brengen, nieuw speelgoed uit te zoeken en naar het betreffende kindercentrum te brengen.

Voor de speel-o-theek betekende dit dat twee vrijwilligers die bijna 15 jaar voor de speel-o-theek hebben gewerkt, de speel-o-theek hebben moeten verlaten. Zij zijn nu bij één van de kindercentra vrijwilliger geworden.


Speelgoed

De spelmaterialen zijn in 2007 verder gemerkt om aan te geven voor welke doelgroep het geschikt is voor mensen met een visuele beperking, motorische beperking en een autistische stoornis.

Aanschaf materiaal

·         Voor de fondsenactie in 2006 voor de aanschaf van spelmateriaal voor mensen met een visuele beperking is in het begin van 2007 nog speciaal materiaal voor deze doelgroep aangeschaft met de hulp van het Burger en Nieuwe Weeshuis.

·         Ook zijn er verschillende speelgoeddonaties gekomen van o.a. het Wijkplatform HVKR, CITAM Arnhem, Boekhorst Schadebedrijf Arnhem etc.

·         Voor de actie ‘oktober spelletjesmaand’ zijn er veel nieuwe gezelschapsspellen aangeschaft. Klanten mochten in de maand oktober bovenop het aantal normaal te lenenaantal speelgoed nu ook één extra spel lenen. 


Vrijwilligers

In 2007 heeft de speel-o-theek 3 nieuwe vrijwilligers erbij gekregen.

Er zijn 4 vrijwilligers weggegaan bij de speel-o-theek.

Deskundigheidsbevordering

Ook dit jaar is het niet gelukt om een deskundigheidsbevordering te organiseren over het onderwerp spel en speelgoed. De verhuizing nam bij iedereen zoveel tijd in beslag dat er geen tijd en belangstelling was om ook nog een cursus te organiseren.

Voor 2008 staat dit opnieuw op de agenda.

 Maatschappelijke stage

Vanaf schooljaar 2007/2008 heeft de speel-o-theek een stageplek voor een maatschappelijke stage. Doelstelling van de maatschappelijke stage is dat jongeren betrokken worden bij de maatschappij en zien wat vrijwilligerswerk is en dan wellicht dit daarna ook gaan doen.

De Vrijwilligerscentrale in Arnhem coördineert de stageplekken. De speel-o-theek heeft plek voor één stagiaire in het voorjaar en één stagiaire in het najaar. De stagiaires komen van het Olympus College in Arnhem en zitten in Havo 4.

De stagiaire werkt 4 uur per week - op vrijdagavond en zaterdagochtend - gedurende 11 weken. Vaste taken zijn inname en controle van het speelgoed en het verzorgen van koffie en thee. Daarnaast kunnen zij nog wat losse klusjes doen. Tijdens de stage moeten ze twee stageopdrachten uitvoeren, zoals het schrijven van een PR-stukje voor een wijkkrantje.

Deze stagiaires hebben een meerwaarde voor de speel-o-theek. Ze zijn vaak handig met de computer en doen het werk wat ze doen goed.


Coördinatoren

·         In mei heeft een evaluatie plaatsgevonden tussen Stichting De Driestroom en MEE Gelderse Poort. Tijdens deze evaluatie is afgesproken dat na de verhuizing van de speel-o-theek de coördinatoren 4 uur per week gaan besteden aan de coördinatie van de speel-o-theek. Tot dan toe had iedere coördinator 8 uur in de week voor de coördinatie.

·         Na de zomervakantie heeft Jacueline Juffermans Moniek tijdelijk vervangen in verband met haar zwangerschapsverlof.


 

Financieel overzicht Speel-o-theek Het Speelpunt 2007

 

 

01-01-2007 tot en met 31-12-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven

 

Begroot

Inkomsten

 

Begroot

 

 

 

 

 

 

Te betalen 1-1-07

€ 0,00

 

Te ontvangen 1-1-07

€ 418,50

€ 418,50

Huur Cabaret

€ 2.125,00

€ 2.125,00

Beginsaldo MEE 01-01-2007

€ 1.488,96

€ 1.488,96

Huur Lea Dasbergschool

 

€ 500,00

Beginsaldo Kas 01-01-2007

€ 22,04

€ 22,04

Aanschaf aangepast spelmateriaal

€ 1.867,18

€ 1.800,00

Beginsaldo Giro 01-01-2007

€ 249,82

€ 249,82

Aanschaf regulier spelmateriaal

€ 2.397,00

€ 2.700,00

Beginsaldo Spaarrekening 01-01-2007

€ 500,00

€ 500,00

Reparatiekosten

€ 248,09

€ 0,00

Giften

€ 5.723,43

€ 3.000,00

PR

€ 107,99

€ 1.000,00

Abonnementen

€ 3.210,86

€ 2.520,68

Verpakkingsmateriaal

€ 385,07

€ 500,00

Boetes klanten & administratiekosten

€ 674,12

 

Feestcommissie

€ 299,33

€ 350,00

Verkoop strandballen

€ 2,00

 

Huishoudelijk/kantoorartikelen

€ 746,92

€ 450,00

Opbrengsten onvoorzien

€ 5,65

 

Leenrechten

€ 96,07

€ 200,00

Verkoop spelmateriaal

€ 127,20

 

Declaraties vrijwilligers

€ 0,00

€ 0,00

Bijdrage Huur

€ 4.250,00

€ 2.625,00

Kosten onvoorzien

€ 110,37

€ 200,00

 

 

 

Kosten verhuizing

€ 903,21

€ 1.000,00

 

 

 

Computerkosten

€ 20,00

€ 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaven

€ 9.306,23

€ 10.825,00

Totaal inkomsten

€ 16.672,58

€ 10.825,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openstaande facturen te ontvangen

€ 500,76

 

 

 

 

Te betalen facturen

€ 0,00

 

 

 

 

Eindsaldo Kas

€ 27,35

 

 

 

 

Eindsaldo MEE

€ 6.333,38

 

 

 

 

Eindsaldo Giro

€ 300,46

 

 

 

 

Eindsaldo Spaarrek

€ 204,40

 

 

 

 

Totaal Saldi

€ 7.366,35