Tarieven

Als u in het bezit bent van de GelrePas 2018 krijgt u het abonnement 2018 en de administratiekosten zelfs gratis.

Hier kunt u de reglementen 2018 alvast even nalezen.
Mochten er onverhoopt klachten zijn, kunt u hier het klachtenformulier downloaden.

Er zijn drie vormen van abonnement.

    • persoonsabonnement, geeft recht op: 2 stuks speelgoed.
    • gezinsabonnement, geeft recht op: 3 stuks speelgoed.
    • groepsabonnement, geeft recht op: 5 stuks speelgoed.

    Daarnaast bestaat er een evenementenpas voor het lenen van 5 stuks speelgoed per pas.

De standaard-uitleentermijn is 3 weken. Indien u het opgeeft bij het lenen kan het speelgoed eventueel gelijk 6 weken worden geleend.

Door de gestegen prijzen hebben we voor 2018 de prijzen weer iets moeten verhogen.
De prijzen zijn voor 2018:

Persoonsabonnement per jaar   € 39,00
Gezinsabonnement per jaar  € 46,00
Groepsabonnement per jaar  € 60,00
Evenementenpas ιιnmalig  € 22,50
Kadobon voor 3 maanden persoonsabonnement  € 13,00
Kadobon voor 3 maanden gezinsabonnement  € 15,00

Indien u midden in het jaar lid wordt, betaalt u een evenredig deel van het abonnementsgeld.

Voor een beperkt aantal artikelen is per 3 weken lenen een leengeld van € 2 van toepassing.

Bij het speelgoed worden geen batterijen meer verstrekt. De lener dient zelf voor batterijen te zorgen.

Pinnen en chippen is in de speelotheek helaas niet mogelijk.
Het abonnementsgeld kan wel met een ιιnmalige machtiging worden betaald.

Onderstaande bedragen zijn inclusief eventuele administratiekosten van  € 1,50.
 

Als u lid wordt tot 31-12-2017
Maand Persoons
abonnement
    Gezins
abonnement
    Groeps
abonnement
   
Dec 2017 € 4,42     € 4,92     €  5,92    
Als u lid wordt tot 31-12-2018
Maand Persoons
abonnement
Actie Uw voordeel Gezins
abonnement
Actie Voordeel Groeps
abonnement
Actie Uw voordeel
Dec 2017 € 43,63 € 39,00 € 4,63 € 51,17 € 46,50 € 4,67 € 66,25 € 62,00 € 4,25
Jan 2018 € 40,50     € 47,50     € 61,50    
Feb 2018 € 37,25     € 43,67     € 56,50    
Maart 2018 € 34,00     € 39,83     € 51,50    
April  2018 € 30,75     € 36,00     € 46,50    
Mei 2018 € 27,50     € 32,17     € 41,50    
Juni 2018 € 24,25     € 28,33     € 36,50    
Juli  2018 € 21,00     € 24,50     € 31,50    
Aug 2018 € 17,75     € 20,67     € 26,50    
Sept 2018 € 14,50     € 16,83     € 21,50    
Okt 2018 € 11,25     € 13,00     € 16,50    
Nov 2018 €  8,00     €  9,17     € 11,50    
Dec 2018 €  4,75     €  5,33     €  6,50