Tarieven

Als u in het bezit bent van de GelrePas 2019 krijgt u het abonnement 2019 en de administratiekosten zelfs gratis.

Hier kunt u de reglementen 2019 alvast even nalezen.
Mochten er onverhoopt klachten zijn, kunt u hier het klachtenformulier downloaden.

Er zijn drie vormen van abonnement.

    • persoonsabonnement, geeft recht op: 2 stuks speelgoed.
    • gezinsabonnement, geeft recht op: 3 stuks speelgoed.
    • groepsabonnement, geeft recht op: 5 stuks speelgoed.

    Daarnaast bestaat er een evenementenpas voor het lenen van 5 stuks speelgoed per pas.

De standaard-uitleentermijn is 3 weken. Indien u het opgeeft bij het lenen kan het speelgoed eventueel gelijk 6 weken worden geleend.

De prijzen zijn voor 2019:

Persoonsabonnement per jaar   € 39,00
Gezinsabonnement per jaar  € 46,00
Groepsabonnement per jaar  € 60,00
Evenementenpas ιιnmalig  € 22,50
Kadobon voor 3 maanden persoonsabonnement  € 13,00
Kadobon voor 3 maanden gezinsabonnement  € 15,00

Indien u midden in het jaar lid wordt, betaalt u een evenredig deel van het abonnementsgeld.

Voor een beperkt aantal artikelen is per 3 weken lenen een leengeld van € 2 van toepassing.

Bij het speelgoed worden geen batterijen meer verstrekt. De lener dient zelf voor batterijen te zorgen.

Pinnen en chippen is in de speelotheek helaas niet mogelijk.
Het abonnementsgeld kan wel met een ιιnmalige machtiging worden betaald.

Onderstaande bedragen zijn inclusief eventuele administratiekosten van  € 1,50.
 

Als u lid wordt tot 31-12-2018
Maand Persoons
abonnement
    Gezins
abonnement
    Groeps
abonnement
   
Dec 2018 € 4,42     € 4,92     €  5,92    
Als u lid wordt tot 31-12-2019
Maand Persoons
abonnement
Actie Uw voordeel Gezins
abonnement
Actie Voordeel Groeps
abonnement
Actie Uw voordeel
Dec 2018 € 43,63 € 39,00 € 4,63 € 51,17 € 46,50 € 4,67 € 66,25 € 62,00 € 4,25
Jan 2019 € 40,50     € 47,50     € 61,50    
Feb 2019 € 37,25     € 43,67     € 56,50    
Maart 2019 € 34,00     € 39,83     € 51,50    
April  2019 € 30,75     € 36,00     € 46,50    
Mei 2019 € 27,50     € 32,17     € 41,50    
Juni 2019 € 24,25     € 28,33     € 36,50    
Juli  2019 € 21,00     € 24,50     € 31,50    
Aug 2019 € 17,75     € 20,67     € 26,50    
Sept 2019 € 14,50     € 16,83     € 21,50    
Okt 2019 € 11,25     € 13,00     € 16,50    
Nov 2019 €  8,00     €  9,17     € 11,50    
Dec 2019 €  4,75     €  5,33     €  6,50